BC Energbank SA Company Profile

Ofiter securitatea informației

BC Energbank SA

Job Description

Cerințe:• Studii superioare în domeniul IT&C• Cunoștințe tehnice de bază în domeniul IT&C (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității IT&C;• Cunoașterea limbii engleze–nivel de înțelegere a documentației din domeniu;• Abilități de comunicare, capacitatea de a explica concepte șiinformațiile de securitate celorlalți.Va constitui un avantaj:• Experiență în domeniul IT&C, a securității informațieiși în domeniul bancar;• Cunoașterea standardelor și practicilor naționaleși internaționale în domeniul securității IT&C (ISO, ITIL, COBIT );• Experiența in utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management,Firewall, IPS/IDS;• Deținerea certificări lor în domeniul IT&C și a securității informației.Responsabilități:• Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea cadrului normativ intern în domeniul securității informației (Politici, Regulamente) în conformitate cu legislația și standardele naționale și internaționale în domeniu;• Propunerea măsurilor și acțiunilor necesare pentru îmbunătățireanivelului de securitate a informației în Bancă;• Asigurarea securității și protecției informațiilor clasificate;• Efectuează analiza riscurilor de securitate a informației,identificarea, detectarea, analiza și raportarea amenințărilor șipotențialelor amenințări de securitate a informației şi propunereamăsuri de minimizare a impactului acestora;• Analiza incidentele de securitate, asigurând ca toate incidentele sunt înregistrate, soluționate și documentate;•Avizarea din punct de vedere al securității IT a noilor proiecte sau modificărilor celor existente și controlul modalității de implementare a cerințelor specifice;• Monitorizarea activităților din sistemele informatice pentru detectarea în timp util a eventualelor intruziuni, atacuri informatice sau utilizări neconforme;• Realizarea în colaborare cu Direcția Personal, a programelor depregătire a personalului băncii în domeniul securității, protecției si confidențialității informațiilor E-mail:hr@office.energbank.com