MoroSystems Company Profile

Java Developer - platební systémy at MoroSystems (Hradec Kralove, Czechia)

About the Employer

Job Description

Chceš své znalosti rozvíjet ve firm, která se zamuje primárn na vývoj v Jav?  Pracovat nkde, kde zúroíš zkušenosti s vývojem, zárove se nauíš spoustu nového a kde budeš mít monost pracovat na rznorodých projektech pro klienta s celosvtov známým jménem? V tom pípad u nehledej, našel jsi! NA EM BUDEŠ PRACOVAT? eká t práce na platebních systémech pro banky na celém svt, vyzkoušíš si rzné pístupy na rzných projektech.  V nejbliší dob budeme pracovat na serverové ást projektu pro zpracovávání transakcí pro velké spektrum finanních institucí. A u vyvíjíš jako profík nkolik let, nebo máš s Javou mén zkušeností, u nás se budeš mít monost uit a rozvíjet v kadém pípad.  Budeš samostatn vyvíjet, meš taky zastávat roli Tech Leada pro budoucí Java projekty - pokud si na to troufneš, meš zastešit celý projekt. V práci t ekají nejen technologické výzvy, ale taky autonomie v rozhodování, jaké ešení bude to pravé. S JAKÝMI TECHNOLOGIEMI SE U NÁS POTKÁŠ? Java  technologie a frameworky –  Spring, Hibernate, myBatis, Maven JBoss, Tomcat  - aplikaní a webové servery Databázové technologie –  Oracle, PostgreSQL CI/CD –  Jenkins, Bamboo Sonar  pro code review Taky pouíváme  kompletní stack Atlassian nástroj (BitBucket, Bamboo, JIRA, Confluence). Není dleité, abys znal perfektn všechny zmínné technologie.  Základem pro nás je, e u máš komerní zkušenosti ve vývoji. Rozhodující je pro nás tvj pístup a nadšení na sob pracovat. LÍBIT SE TI U NÁS BUDE, POKUD TI VYHOVUJE Pracovat ve svobodné firm  – u nás spolu komunikujeme oteven. Máš nápad na zlepšení? ekni ho klidn Tomovi (CEO) teba u kafe v kuchyce. Mít monost výbru  – Dell nebo Mac; iOS, Windows nebo Linux; IDEA, Eclipse, NetBeans… – je to na tob Uit se od ostatních  – uíme se navzájem a uí se od nás i ostatní. Nové znalosti z konferencí a MeetUp sdílíme na MoroSnídaních i na blogu. Sdílet své koníky a objevovat nové  – poádáme turnaje v badmintonu nebo Buláncích, hackathony, deskovky, bháme pro Svtlušku, jezdíme na kole, chodíme po horách, trénujeme na Spartan race… a tím seznam nekoní Mít flexibilní pracovní dobu  – potebuješ odejít dív nebo si ráno hodinu (nebo tyi) pispat? Pokud nemáš ádné meetingy a neeká na tebe zákazník, tak pro ne? Pracovat z home-office  – my chodíme do práce rádi, ale pokud potebuješ zstat doma, u nás to není ádný problém JAKÉ JE TO V HRADECKÉ KANCELÁI? Office v centru Hradce má opravdu rodinnou atmosféru. Sedíme v menších kanceláích po jednotlivých týmech, kadý má tedy boský klid na práci. V kuchyce nechybí kadé ráno erstvé ovoce a zelenina; kvalitní káva, kterou mníme na kód, je samozejmostí. Letní grilovaky poádáme v nedalekém parku. FIFA, Need for speed nebo radji Tekken? Všechny tábory u nás najdeš. Po obd si dáme v relax roomu nejastji GTA. Offline poádáme turnaje ve fotbálku nebo šipkách. Tšit se meš na talentované, kreativní a vtipné kolegy. Vše pochopíš a uvidíš fotky z akcí, naše výtvory na chytré zdi nebo sérii memes na Slacku. Jaká je hradecká poboka v oích samotných hradeák? To se dozvíš ve videu, které sami reírovali: https://youtu.be/3x798t9Lq7U MÁŠ POCIT, E BY NÁM TO SPOLEN MOHLO FUNGOVAT? Z inzerátu se navzájem poznáme jen obtín. Pošli nám své CV a kontakt a my ti rádi ukáeme a pedstavíme, na em dláme a co je pro nás dleité. Pokud by ses chtl/a ješt ped setkáním podívat, jak to u nás funguje (a trochu nasát atmosféru pedem), doporuujeme prozkoumat náš web (https://www.morosystems.cz/), FB profil (https://www.facebook.com/MoroSystems/) nebo blog http://vsadnajavu.cz/. Tšíme se na tebe!