Siemens Company Profile

Solution Engineer - Automation Software Engineer

Siemens

Munkaköri leírás

Koje su moje odgovornosti:  

 • Analiza osnovnih tehničkih zahteva klijenata i priprema baznog rešenja (arhitektura sistema, funkcionalni i tehnički opis, IO lista)
 • Detaljna razrada baznog rešenja i priprema specifikacije potrebnih hardverskih komponenti i softverskih alata
 • Provera usklađenosti tehničkih rešenja i konceptualnog projekta u odnosu na relevantne standarde i zakonsku regulativu
 • Podrška nabavci softvera, opreme i alata (hardver i softver)
 • Praćenje rada pod-isporučilaca pojedinih komponenti i usluga 
 • Planiranje aktivnosti i definisanje koraka za tehničku realizaciju i implementaciju softverskih rešenja
 • Softverski inženjering na konfiguraciji hardverskih komponenti i implementaciji softvera
 • Usaglašavanje softverskih rešenja i koncepta sa hardverskim rešenjem u saradnji sa specijalistima drugih disciplina (energetika, mašinstvo, instrumentacija)
 • Priprema ispitne procedura pojedinačnih komponenti i integralnog testa celog sistema (FAT, iFAT, SAT)
 • Testiranje hardverske i softverske funkcionalnosti u radionici i na gradilištu
 • Izrada izveštaja ispitivanja i defektaže pojedinih komponenti i kompletnih sistema automatike
 • Implementacija softvera i puštanje sistema automatike u rad na gradilištu
 • Izrada uputstava i obuka korisnika sistema automatike

Šta mi je potrebno da bih konkurisao:  

 • Visoka stručna sprema tehničkog usmerenja (elektrotehnički, mašinski fakultet)
 • Minimum 5 godina iskustva rada na implementaciji softvera i puštanju u rad sistema automatike u procesnoj industriji
 • Iskustvo u radu sa hardverom i softverom za industrijske sisteme automatike
 • Odlično poznavanje industrijskih komunikacionih protokola (Profinet, Modbus, OPC, Profibus, IEC 61850)
 • Poznavanje softverskih alata (E-plan, TIA portal, WinCC, PCS7)
 • Odlično poznavanje rada na računaru MS office (Excel, Word, Power Point, Visio)
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Unapred se radujemo

Vašoj prijavi. Rok za prijave je 10.02.2021.

 • Organization: Portfolio Companies
 • Company: Siemens d.o.o. Beograd
 • Experience Level: Experienced Professional
 • Job Type: Full-time